logo

Pronađeno je 0 proizvoda

close
close

Prijavite se za newsletter!

Budite u toku sa naišim najnovijim proizvodima, promocijama i specijalnim događajima.

pravilnik o postupku i načinu rešavanja reklamacija

Član 1

OVIM PRAVILNIKOM TRGOVAC UREĐUJE NAČIN, USLOVE I POSTUPAK REŠAVANJA PRIGOVORA (REKLAMACIJE) POTROŠAČA ZBOG NEDOSTATAKA NA KUPLJENOM PROIZVODU PUTEM SAJTA WWW.KATRIN.RS I OVLAŠĆENJA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI TRGOVCA U POGLEDU OSTVARIVANJA PRAVA POTROŠAČA NA PRIGOVOR.

Član 2

KUPAC, U SMISLU OVOG PRAVILNIKA, JESTE SVAKI GRAĐANIN KOJI U PUTEM INTERNETA NA SAJTU WWW.KATRIN.RS KUPUJE PROIZVODE ZA LIČNE POTREBE ILI POTREBE DRUGIH.

Član 3

KUPAC IMA PRAVO PRIGOVORA NA KUPLJENI PROIZVOD ZBOG NEDOSTATAKA KOJI SU NASTALI, U ROKU OD 24 MESECI OD DANA KUPOVINE. ISTEKOM ROKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KUPAC GUBI PRAVO NA PODNOŠEN

Član 4

ZAHTEV ZA REKLAMACIJU MOŽE SE DOSTAVITI POŠTOM NA SLEDEĆU ADRESU : KG KATRIN GRUPACIJA 2022 DOO , 18000 NIŠ, VIZANTIJSKI BULEVAR 35. ILI MEILOM NA MEIL ADRESU : PODRŠKA@KATRINVK.COM . PRILIKOM PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA REKLAMACIJU KUPAC JE DUŽAN:

     *U ZAHTEVU ZA REKLAMACIJU DA NAVEDE RAZLOGE REKLAMACIJE I ŽELJENI NAČIN REŠAVANJE ISTE;
     *PROIZVOD KOJI REKLAMIRA DA VRATI U ORIGINALNOM PAKOVANJU
     *DOSTAVI RAČUN;
     *DOSTAVI POTPISANI NALOG ZA ISPRAVKU.

Član 5

UKOLIKO POTROŠAČ REKLAMIRA KUPLJENI PROIZVOD ZBOG NESAOBRAZNOSTI I ŠALJE ROBU O TROŠKU TRGOVCA , OBAVEŠTAVAMO VAS OVIM PUTEM DA IMAMO ZAKLJUČEN UGOVORNI ODNOS SA POŠTANSKIM OPERATEROM DEILI EXPRESS . (ЧЛАН 26.СТАВ 1. ТАЧКА 7. ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС", БРОЈ 88 ОД 11. СЕПТЕМБРА 2021

Član 6

KUPAC NEMA MOŽE DA KORISTI PRAVO NA ODUSTANAK OD KUPOVINE ( у складу са чланом 36. Закона о заштити потрошача ("Службени гласник РС", број 88 од 11. септембра 2021.) ) U SLUČAJU :

     *PROPUSTIO ROK ZA PODNOŠENJE PRIGOVORA UTVRĐEN U ČLANU 3. OVOG PRAVILNIKA;
     *NEDOSTATAK NA KUPLJENOM PROIZVODU NASTAO NJEGOVOM KRIVICOM ILI KRIVICOM DRUGIH
     *KUPIO PROIZVOD NA RASPRO
     *KUPIO PROIZVOD SA NEDOSTATKOM PO SNIŽENOJ
     *PROMENIO ODLUKU O IZBORU ATRIK

Član 7

OSNOVANOST ZAHTEVA ZA REKLAMACIJU UTVRĐUJE OVLAŠĆENI RADNIK, I OBAVEŠTAVA KUPCA U ROKU OD 8 DANA OD DANA PRIJEMA ISTE.

Član 8

OBAVEŠTENJE O NESAOBRAZNOSTI U SLUČAJU NESAOBRAZNOSTI ROBE KG KATRIN GRUPACIJA 2022 DOO IMA ZAKONSKU ODGOVORNOST U SMISLU (člанa 49. чланa 50. и чланa 52. Закона о заштити потрошача "Службени гласник РС", број 88 од 11. септембра 2021.).

Član 9

OBAVEŠTENJE O NAČINJU POSTUPANJA TRGOVCA U SLUČAJU SAOBRAZNOSTI ( члан 51. и члан 55. Закона о заштити потрошача "Службени гласник РС", број 88 од 11. септембра 2021.). AKO ISPORUČENA ROBA NIJE SAOBRAZNA UGOVORU , POTROŠAČ KOJI JE OBAVESTIO PRODAVCA O NESAOBRAZNOSTI IMA PRAVO DA ZAHTEVA OD PRODAVCA DA OTKLONI NESAOBRAZNOST , BEZ NAKNADE POPRAVKOM ILI ZAMENOM ILI DA ZAHTEVA ODGOVARAJUĆE UMANJENJE CENE ILI DA RASKINE UGOVOR U POGLEDU TE ROBE

Član 10

U SLUČAJU OSNOVANOSTI PRIGOVORA I NJEGOVOG PRIHVATANJA OD STRANE TRGOVCA, KUPAC IMA PRAVO PO SOPSTVENOM IZBORU NA:

     * ZAMENU KUPLJENOG PROIZVODA SA NEDOSTATKOM ZA NOV ISPRAVAN PROIZVOD;
     * VRAĆANJE IZNOSA CENE PLAĆENE PO PRILOŽENOM RAČU
     * OTKLANJANJE NEDOSTATKA NA PRO

Član 11

U SLUČAJU VRAĆANJA ROBE I POVRAĆAJA SREDSTAVA KUPCU KOJI JE PREDHODNO PLATIO NEKOM OD PLATNIH KARTICA, DELIMIČNO ILI U CELOSTI, A BEZ OBZIRA NA RAZLOG VRAĆANJA, KATRIN JE U OBAVEZI DA POVRAĆAJ VRŠI PREKO VISA, EC/MC I MAESTRO METODA PLAĆANJA, ŠTO ZNAČI DA ĆE BANKA NA ZAHTEV PRODAVCA OBAVITI POVRAĆAJ SREDSTAVA NA RAČUN KORISNIKA KARTICE.

Član 12

POTROŠAČKI SPOR MOŽE SE REŠITI POSTUPKOM VANSUDSKOG REŠAVANJA POTROŠAČKIH SPOROVA. KAO TRGOVAC SMO DUŽNI DA VAS OBAVESTIMO DA SMO PO ZAKONU OBAVEZNI DA UČESTVUJEMO U OVOM POSTUPKU. VANSUDSKO REŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA OBAVLJA SE NA TRANSPARENTAN, EFKIKASAN, BRZ I PRAVIČAN NAČIN PRED TELOM ZA VANSUDSKO REŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA. MINISTARSTVO SAČINJAVA LISTU TELA I JAVNO JE OBJAVLJUJE. DOSTUPNA JE NA ADRESI: MTT.GOV.RS/TEKST/2306/ZASTITA-POTROSACA.PHP. POSTUPAK PRED TELOM MOŽE DA POKRENE POTROŠAČ SAMO UKOLIKO JE PRETHODNO IZJAVIO REKLAMACIJU ILI PRIGOVOR TRGOVCU. POTROŠAČ PROTEKOM JEDNE GODINE OD DANA (BEZUSPEŠNOG) PODNOŠENJA REKLAMACIJE GUBI PRAVO NA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA VANSUDSKO REŠAVANJE SPORA. VANSUDSKO REŠAVANJE SPORA MOŽE DA TRAJE NAJDUŽE 90 DANA OD DANA PODNOŠENJA PREDLOGA. VANSUDSKO REŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA, NE PRIMENJUJE SE, PORED OSTALOG:

     *U POTROŠAČKIM SPOROVIMA KOJI SU PREDMET ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA, AKO JE VANSUDSKO REŠAVANJE SPOROVA UREĐENO POSEBNIM ZAKONOM, A NAROČITO U OBLASTI PRUŽANJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA, POŠTANSKIH USLUGA, FINANSIJSKIH USLUGA, OSIM FINANSIJSKIH POGODBI, USLUGA PUTOVANJA;
     *ZA REŠAVANJE SPOROVA PO PROCEDURAMA KOJE JE USTANOVIO SAM TRGOVAC;
     *NA NEPOSREDNE PREGOVORE IZMEĐU POTROŠAČA I TRGOVCA;
     *NA POKUŠAJ MIRENJA STRANA POVODOM SPORA U PARNIČNOM POSTUPKU;
     *U POSTUPCIMA KOJE JE TRGOVAC POKRENUO PROTIV POTROŠAČA.

SVAKA STRANA U POSTUPKU VANSUDSKOG REŠAVANJA POTROŠAČKOG SPORA PLAĆA SVOJE TROŠKOVE (TROŠKOVI ZASTUPANJA, PUTNI TROŠKOVI I SL.). RAD TELA ZA VANSUDSKO REŠAVANJE POTROŠAČKOG SPORA JE BESPLATAN ZA STRANKE U POSTUPKU VANSUDSKOG REŠAVANJA POTROŠAČKOG SPORA

Član 13

OVAJ PRAVILNIK STUPA NA SNAGU DANOM DONOŠENJA

Ovaj sajt koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posetilaca. Ukoliko nastavite sa korišćenjem sajta, smatra se da ste saglasni sa našim uslovima korišćenja kolačića i potvrđujete prihvatanje kolačića na njegovim stranicama.