Poštovani kupci, zbog unapredjenja web prodavnice u periodu od 21.1.2019 00:00 do 22.1.2019 08:00 časova kupovina preko sajta neće biti dostupna. Hvala na razumevanju.
close
logo

Pronađeno je 0 proizvoda

katrin
katrin

Prijavite se za newsletter!

Budite u toku sa naišim najnovijim proizvodima, promocijama i specijalnim događajima.

loyalty club kartica

Poštovana,

Postanite vlasnica naše LOYALITI CLUB kartice i članica KATRIN LOYALITI CLUBA . Pored toga što postajete naš dragocen partner, ova kartica vam može omogućiti i niz pogodnosti kao i kupovinu po povlašćenim uslovima u prodajnim objektima KATRIN-a .

katrin loyalty

pogodnosti

Kao članica LOYALITY CLUB-a, bićete prva koju ćemo obaveštavati o novim kolekcijama, sezonskim akcijama i rasprodajama, kao i svim ostalim promotivnim aktivnostima kako putem SMS poruka , tako i putem emaila ukoliko to i upišete na pristupnici.

dodatni popusti

Posedovanje LOYALITY CLUB kartice Vam daje mogućnost evidentiranja svake vaše kupovine, koje zbirno utiču na visinu popusta koju ćete ostvariti.

Zbirni iznos kupovina Ostvareni popust
PRILIKOM DOBIJANJA KARTICE ODMAH STICE PRAVO NAVISINU POPUSTA 2%
KADA ZBIRNI IZNOS KUPOVINE PREDJE 20.000 RSD 3%
KADA ZBIRNI IZNOS KUPOVINE PREDJE 40.000 RSD 4%
KADA ZBIRNI IZNOS KUPOVINE PREDJE 50.000 RSD 5%
KADA ZBIRNI IZNOS KUPOVINE PREDJE 60.000 RSD 6%
KADA ZBIRNI IZNOS KUPOVINE PREDJE 70.000 RSD 7%
KADA ZBIRNI IZNOS KUPOVINE PREDJE 80.000 RSD 8%
KADA ZBIRNI IZNOS KUPOVINE PREDJE 90.000 RSD 9%
KADA ZBIRNI IZNOS KUPOVINE PREDJE 100.000 RSD 10%

Svi iznosi kupovine se sabiraju, bez obzira da li su artikli koje kupujete na akcijama ili snizenjima i njihov zbir definise popust koji ste dostigli . Ovakav popust zatim imate prilikom bilo koje kupovine ne vezano za to dali su proizvoidi vec na snizenju ili ne . Ovakav popust imate do kraja kalendarske gorine . Nakon isteka kalendarske godine popust se resetuje i ponovo krecete sa startnih 2 % dodatnog popusta na bilo koju kupovinu .

KAKO POSTATI ČLAN KLUBA I VLASNICA PREMIUM KARTICE

Svako fizičko lice koje je punoletno, može postati član LOYALITY CLUB-a i vlasnik LOYALITY kartice.

Dajući saglasnost da se preuzmu lični podaci vlasnika LOYALITY kartice ostvaruje pravo zagarantovano zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u vezi sa obradom ličnih podataka i slobodnim protokom ovih informacija i to pre svega: pravo da bude informisan, pravo na dostupnost podataka, pravo da menja svoje lične podatke, pravo na odbijanje. Obrazac saglasnosti možete preuzeti ovde, , popuniti, svojeručno potpisati i predati u neku od radnji sa spiska kako biste preuzeli svoju LOYALITY karticu.

LISTA "LOYALITY CLUB" PRODAJNIH MESTA

U navedenim prodajnim mestima mozete iskoristiti Vase pogodnosti LOYALITY CLUB-a.

katrin

beograd

RK "Beograđanka", Maserikova 5

katrin

beograd

TC "RODA Centar", Đorđa Stanojevića 35

katrin

beograd

TC "BIG FASHION", Višnjićka 84, Lokal 107

katrin

zemun

TC "ZEMUN PARK", Autu Put za Novi Sad 124 - 126

katrin

niš

TC "STOP SHOP"

katrin

niš

TC "RODA", Vizantijski bulevar 1

katrin

novi sad

TC "MERKATOR", Bulevar Oslobođenja 102

katrin

kragujevac

TC "RODA", Save Kovačevića 48A

katrin

kragujevac

TC "PLAZA", Bulevar Kraljice Marije, Lokal 248

katrin

čačak

TC "RODA", Braće Spasića bb, Lokal 2

katrin

jagodina

"VIVA SHOPING PARK", Stevana Ivanovića bb

katrin

kruševac

TC "RODA CENTAR", Blagoja Parovića 20

katrin

mladenovac

TC "TCM", Braće Badžaka 2

katrin

paraćin

Kralja Petra I 53

katrin

Sremska Mitrovica

TC "RODA", Timočke divizije 1

katrin

šabac

TC "RODA", Jovana Cvijića 1

katrin

zlatibor

TC "ZLATIBOR" bb

katrin

zrenjanin

zrenjanin

[[if $country == "RS"]]LOYALITI CLUB KARTICA [[else]] Loyalty CLUB CARD[[/if]]

[[if $country == "RS"]]Poštovana, [[else]] Dear,[[/if]]

[[if $country == "RS"]] Postanite vlasnica naše LOYALITI CLUB kartice i članica KATRIN LOYALITI CLUBA . Pored toga što postajete naš dragocen partner, ova kartica vam može omogućiti i niz pogodnosti kao i kupovinu po povlašćenim uslovima u prodajnim objektima KATRIN-a . [[else]] Become the owner of our Loyalty Club member card and KATRIN Loyalty Club. In addition to become our valuable partner, this card can provide a number of benefits as well as shopping at discount stores in terms KATRIN-a.[[/if]]

[[if $country == "RS"]]POGODNOSTI [[else]] BENEFITS[[/if]][[if $country == "RS"]]Kao članica LOYALITY CLUB-a, bićete prva koju ćemo obaveštavati o novim kolekcijama, sezonskim akcijama i rasprodajama, kao i svim ostalim promotivnim aktivnostima kako putem SMS poruka , tako i putem meila ukoliko to i upisete na [[else]] As a member of the Loyalty Club, you will be the first we will inform about new collections, seasonal promotions and sales, as well as other promotional activities both through SMS messages and through mails if they register the applicants in [[/if]][[if $country == "RS"]]pristupnici. [[else]]filling[[/if]].

[[if $country == "RS"]]DODATNI POPUSTI [[else]] ADDITIONAL DISCOUNTS[[/if]]


[[if $country == "RS"]]Posedovanje LOYALITY CLUB kartice vam daje mogucnost evidentiranja svake vase kupovine, koje zbirno uticu na visinu popusta koju cete ostvariti [[else]] Possession LOYALITY CLUB card gives you the option of recording your every purchase, which collectively influence the amount of discount you will realize [[/if]]

[[if $country == "RS"]]Zbirni iznos kupovina [[else]] The sum of the purchase[[/if]]

[[if $country == "RS"]]OSTVARENI POPUST [[else]] ACTUAL DISCOUNT[[/if]]

[[if $country == "RS"]] PRILIKOM DOBIJANJA KARTICE ODMAH STICE PRAVO NAVISINU POPUSTA[[else]] While obtaining the card immediately gains the right NAVISINU DISCOUNT [[/if]] 2%
[[if $country == "RS"]]KADA ZBIRNI IZNOS KUPOVINE PREDJE 20.000 RSD [[else]] WHEN AGGREGATE AMOUNT OF PURCHASE yarn 20.000 RSD[[/if]] 3%
[[if $country == "RS"]]KADA ZBIRNI IZNOS KUPOVINE PREDJE 40.000 RSD [[else]] WHEN AGGREGATE AMOUNT OF PURCHASE yarn 40.000 RSD[[/if]] 4%
[[if $country == "RS"]] KADA ZBIRNI IZNOS KUPOVINE PREDJE 50.000 RSD[[else]] WHEN AGGREGATE AMOUNT OF PURCHASE yarn 50.000 RSD[[/if]] 5%
[[if $country == "RS"]] KADA ZBIRNI IZNOS KUPOVINE PREDJE 60.000 RSD[[else]] WHEN AGGREGATE AMOUNT OF PURCHASE yarn 60.000 RSD[[/if]] 6%
[[if $country == "RS"]]KADA ZBIRNI IZNOS KUPOVINE PREDJE 70.000 RSD [[else]] WHEN AGGREGATE AMOUNT OF PURCHASE yarn 70.000 RSD[[/if]] 7%
[[if $country == "RS"]]KADA ZBIRNI IZNOS KUPOVINE PREDJE 80.000 RSD [[else]] WHEN AGGREGATE AMOUNT OF PURCHASE yarn 80.000 RSD[[/if]] 8%
[[if $country == "RS"]] KADA ZBIRNI IZNOS KUPOVINE PREDJE 90.000 RSD[[else]] WHEN AGGREGATE AMOUNT OF PURCHASE yarn 90.000 RSD[[/if]] 9%
[[if $country == "RS"]] KADA ZBIRNI IZNOS KUPOVINE PREDJE 100.000 RSD[[else]] WHEN AGGREGATE AMOUNT OF PURCHASE yarn 100.000 RSD[[/if]] 10%

[[if $country == "RS"]]Svi iznosi kupovine se sabiraju, bez obzira da li su artikli koje kupujete na akcijama ili snizenjima i njihov zbir definise popust koji ste dostigli . Ovakav popust zatim imate prilikom bilo koje kupovine ne vezano za to dali su proizvoidi vec na snizenju ili ne . Ovakav popust imate do kraja kalendarske gorine . Nakon isteka kalendarske godine popust se resetuje i ponovo krecete sa startnih 2 % dodatnog popusta na bilo koju kupovinu . [[else]] All amounts are buying are added, regardless of whether the items you buy the shares or by reducing their summation define a discount that you have reached. Such a discount then when you have any purchases not related to this product can give are already on sale or not. Such discounts have until the end of the calendar Gorin. After the end of the calendar year, the discount will be reset and start again starts with 2% discount on any purchase.[[/if]]

[[if $country == "RS"]]KAKO POSTATI ČLAN KLUBA I VLASNICA PREMIUM KARTICE [[else]] HOW TO BECOME A MEMBER OF THE CLUB AND OWNER PREMIUM CARD[[/if]][[if $country == "RS"]]Svako fizičko lice koje je punoletno, može postati član LOYALITY CLUB-a i vlasnik LOYALITY kartice. [[else]] Any natural person who is an adult, may become a member of the Loyalty Club and owner loyalty cards.[[/if]]

[[if $country == "RS"]]Dajući saglasnost da se preuzmu lični podaci vlasnika LOYALITY kartice ostvaruje pravo zagarantovano zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u vezi sa obradom ličnih podataka i slobodnim protokom ovih informacija i to pre svega: pravo da bude informisan, pravo na dostupnost podataka, pravo da menja svoje lične podatke, pravo na odbijanje. Obrazac saglasnosti možete preuzeti [[else]] Giving consent to take the personal details of the owner loyalty cards entitled guaranteed by the law on the protection of personal data concerning the processing of personal data and the free flow of this information, first of all: the right to be informed, the right to access to information, the right to change their personal information, the right to refuse. Consent form can be downloaded[[/if]] [[if $country == "RS"]] ovde[[else]] here[[/if]], [[if $country == "RS"]] , popuniti, svojeručno potpisati i predati u neku od radnji sa spiska kako biste preuzeli svoju LOYALITY karticu.[[else]] filled out, signed and handed over personally in any of the actions from the list to download your loyalty card. [[/if]]

[[if $country == "RS"]] LISTA "LOYALITY CLUB" PRODAJNIH MESTA [[else]] LIST "LOYALITY CLUB" Outlets[[/if]][[if $country == "RS"]] U navedenim prodajnim mestima mozete iskoristiti Vase pogodnosti LOYALITY CLUB-a.[[else]] In these outlets can take advantage Your benefits LOYALITY CLUB.[[/if]]

[[foreach from=$shops item=foo]]

[[$foo[1] ]]

[[$foo[2] ]]

[[/foreach]]


[[if $country == "RS"]]VAS KATRIN [[else]] YOUR KATRIN [[/if]]

[[include file='footer.tpl']]